Какво ново

Автоматична синхронизация между търговски обекти

Автоматична синхронизация между търговски обекти

В днешния забързан свят, най-ценното нещо е информацията. Единственото по-ценно от това е ... събраната информация.
За какво става дума? Представете си че имате няколко търговски обекта, които работят независимо един от друг. Във всеки от тях имате инсталирана система за управление.
При класически начин на използване, ако искате да видите в този момент какво е положението в тях, трябва да обиколите всичките отделни системи за управление и така да си съберете информацията. Ако обаче използвате синхронизация между тях, цялата информация се събира на едно място (обикновено в централния ви сървър) и така лесно и бързо можете да я преглеждате и анализирате.

При вериги търговски обекти, синхронизацията е абсолютно задължителна, за да могат да се извършат бързо, лесно и точно прехвърляния на стоки между обектите. По този начин се избягва двойно въвеждане на една и съща информация (веднъж при изписването и веднъж при приемането). Отделно че човешка грешка не може да бъде засечена и отстранена.

Допълнително през синхронизацията минава още много полезна информация:

В случай, че Интернет връзката в даден обект прекъсне, всички системи продължават да работят съвсем нормално, като единствено ще ви липсва последната информацията от отпадналия клон. След възстановяване на връзката, системата сама ще навакса пропуснатото.

Barsy използва собствена система за звездовидно синхронизиране между множество обекти в реално време. Това ни дава възможност да предоставяме на нашите клиенти всички изброени по-горе предимства за ефективното управление на техния бизнес.

Важен избор за норманата работа на синхронизацията е местоположението на централният сървър. Възможни варинти са


  1. в офиса вашия офис - подходящо при наличие на подходяща инфраструктура (стабилен интернет достъп от 2 точки, отделено климатизирано място)

  2. в data-center - подходящо ако вече имате собствен сървър, който искате да използвате

  3. нает виртуален сървър - най-универсалното решение, освобождаващо ви от грижи за остаряващ хардуер, необходими ъпгрейди и с възможност за скалируемост при нарастване на натоварването


Най-добре е този избор да бъде направен при първоначалното внедряване на системата, но е напълно възможно да се промени и в последствие

Техническата ни поддръжка включва и мониторинг на всички точки от синхронизацията. Това ни позволява бързо и ефективно разрешаване на възникналите проблеми.

Сподели това:

Вижте и другите ни новини

Имате търговски обект и искате да го управлявате с barsy? Направете запитване или се свържете с нас директно