Софтуер за Вериги търговски обекти

Разгледайте възможностите на barsy за Вериги търговски обекти

Вериги търговски обекти

Вериги търговски обекти

Защо да използвате barsy

При централизирано управление мениджърския състав разполага винаги с информация за свързаността на отделните обекти от веригата и точен час на последното актуализиране на информацията „към” и „от” тях. Така имате пълна представа за това каква част от информацията е актуална, както и може да вземете съответните действия за възстановяване на Интернет връзката на обекта. При управление на веригите от търговски обекти основни изисквания са

  • Централизирано управление на всички обекти;
  • Общо или конкретно управление(артикули,цени,персонал) на обектите във веригата;
  • Постоянна актуалност на информацията за дейността на обектите – автоматична синхронизация на данни между отдалечените търговски обекти без намеса на оператор;
  • Възможност за работа на търговските обекти при отпадане на свързаност към основния сървър.
  • Всички тези изисквания са удовлетворени чрез специализираната архитектура на система “Barsy” използваща интернет свързаност. Системата използва криптиране и защитени информационни канали през интернет за да комуникира с отделните „звена”. При отпадане на интернет свързаността „звената” в системата продължават да функционират самостоятелно. След възстановяване на интернет връзката системата автоматично изравнява информацията между „звената” и централния сървър без нужда от намеса на оператора.
barsy

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване