Офис

Независимо от дейността ви, вашият офис и екип се нуждаят от единна система за обмен на данни.

Информацията е структурирана, лесна за достъп по всяко време и от всяко едно устройство, опция за прилагане на облачна технология. Имате възможност да структурирате достъпа на служителите в зависимост от спецификата на задълженията им, да изготвите и следите работен график, работно време.

Barsy се използва и в Coworking споделени пространства – софтуерът разполага с гъвкави функционалности.

Офис

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Защо да използвате barsy

  • Създаване на различни видове документи - приемо-предавателни протоколи, договори, оферти, абонаменти, сделки и други.
  • Въвеждане на смени, изготвяне на работен график, мониторинг на отработени часове.
  • Управление на достъпа до конкретна информация на ниво роля и потребител.
  • Осъществяване на продажби, въвеждане на клиентски заявки и други.
  • Използване на складов калкулатор за изчисление на необходими материали и суровини.

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване