Склад на едро

Работата с голям обем данни като информация за стоки, доставчици, клиенти и др., може да бъде улеснена, използвайки подходящ софтуер, който да автоматизира голяма част от дейността.

В barsy контролирате достъпа на всеки потребител до желаното ниво, голям набор от функционалности, улесняващи екипа ви в ежедневната работа. Разполагате с подробна информация за артикули, складови наличности, клиенти, поръчки, доставчици, зареждания, паричен поток. Актуализирате ценовата си политика според индивидуалните нужди на клиенти и анализирате големи масиви информация чрез Справки.

Управлението на търговствата ви дейност е изключително удобно – чрез постоянен достъп до уеб базирана система.

Склад на едро

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Защо да използвате barsy

  • Гъвкаво управление на складови движения и наличности.
  • Възможност за създаване и използване на различни разфасовки при зареждане на артикули.
  • Въвеждане и поддържане на номенклатура от доставчици и спедитори, групиране на доставчици.
  • Множество справки по различни сечения и признаци, оптимизиращи мониторинга на дейността в обекта.
  • Йерархична структура на потребителите, в зависимост от техните функции и права върху системата.
  • Възможност за лесно маркиране на артикули чрез баркод четци, въвеждане на артикули чрез импорт.

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване