Синхронизация

Когато имате няколко търговски обекта, е още по-важно да имате пълен контрол върху данните от тях във всеки един момент.

С Barsy сме помислили как максимално да улесним работата ви, така че управлението на няколко обекта, да е като управлението на един. Може да правите всякакви справки, поотделно за всеки един обект или общо за всички обекти по всички показатели и критерии. Лесно да следите наличности и да ги местите между обектите. При наличие на Интернет, информацията се актуализира между всички сървъри на обектите в реално време. Това дава възможност, дори и при падане на Интернет да продължи безпроблемната работа на всеки един от обектите, като включително имате най-актуалните данни за наличностите от преди момента на падане на връзката.

Синхронизация

Основни

 • Пълен поглед върху дейността на всички обекти - заедно и поотделно.
 • Инфомация в реално време - без да е необходимо да чакате края на работния ден или друг срок.
 • Пълна отчетност за действията на всички участници в системата.
 • Вътрешна комуникация за улесняване на работния процес.
 • Прозрачно за вас - без да имате нужда от специални процедури, които да спазвате, за да изтеглите информацията от обектите си.
 • На едно място - няма нужда да "обикаляте" различни информационни системи, за да стигнете до информацията.
 • Достъп до информацията 24/7, от всяка точка на света, от всяко устройство.

Облачна технология - Как работи

 • Barsy работи директно на виртуален сървър в Облака (Cloud). Предимството за вас е, че всеки един потребител, с право за достъп до данните от всички обекти, има поглед в реално време върху тях, без да се налага да е в някой от обектите или да събира справките от всеки един обект поотделно.
 • В самите обекти има сървър, който обезпечава безпроблемната им работа във всеки един момент, независимо дали има Интернет или не.
 • Когато поради някаква причина няма Интернет, имате достъп до последните актуализирани данни от всички обекти в Облака. В моментът, в който връзката се възстанови, данните в Облака веднага се синхронизират с последните данни от всеки един търговски обект.
 • Все едно имате постоянен разговор между сървърите в обектите и Облака, без да се налага вие да правите каквото и да е. Информацията в реално време се прехвърля от обектите към Облака/Виртуалния сървър без да се налага да правите допълнителни справки, да губите време, или да влизате в няколко системи.
 • Всичко се управлява от една система - barsy, с която имате контрол по всяко време, от всяка точка на света.

Ако сме привлекли вниманието ви направете запитване.